Regulamin Urodzin

 

 1. Impreza urodzinowa organizowana jest w jednym z pokoi urodzinowych, które znajdują się w Sali Zabaw BAJBALANDIA w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ulicy Mazowieckiej 14.
 2. Rezerwacji terminu imprezy urodzinowej można dokonać osobiście, elektronicznie lub telefonicznie.
 3. Potwierdzeniem rezerwacji jest wypełnienie "Formularza zamówienia imprezy urodzinowej" oraz wpłacenie zaliczki w kwocie 200 zł.
 4. Wpłata zaliczki dokonywana może być wyłącznie gotówką w recepcji Sali Zabaw.
 5. Rezerwacja terminu imprezy - bez opłacenia zaliczki przez zamawiającego imprezę urodzinową - jest ważna przez 5 dni kalendarzowych od dnia wypełnienia dokumentu zamówienia. W razie braku wpłaty zaliczki w terminie rezerwacja zostaje automatycznie anulowana przez organizatora.
 6. Dopłata do urodzin następuje w dniu imprezy.
 7. w przypadku rezygnacji zamawiającego z zamówionej imprezy urodzinowej, organizator nie jest zobowiązany do zwrotu wpłaconej zaliczki.
 8. Impreza urodzinowa zaplanowana jest na 2 godziny, minimalna liczba uczestników imprezy urodzinowej wynosi - łącznie z solenizantem - 8 dzieci. Za uczestnika uważa się dziecko w wieku od 1 do 12 roku życia.
 9. W przypadku mniejszej liczby uczestników zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za 8 uczestników.
 10. Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia organizatorowi listy uczestników imprezy urodzinowej - najpóźniej do godziny 1400, w dniu poprzedzającym termin imprezy.
 11. Zamawiający może przekazać listę uczestników imprezy urodzinowej osobiście lub telefonicznie.
 12. Poczęstunek w trakcie imprezy urodzinowej (zgodnie z zamówionym pakietem) jest poczęstunkiem dla dzieci będących uczestnikami imprezy urodzinowej.
 13. Ze względów higieno-sanitarnych poczęstunek przygotowany dla uczestników imprezy urodzinowej może być spożywany wyłącznie w pokoju urodzinowym.
 14. Zabrania się przynoszenia przez uczestników imprezy urodzinowej i/lub ich rodziców/opiekunów własnego jedzenia lub napojów - w tym napojów alkoholowych i szampana typu PICCOLO.
 15. Poczęstunek dla rodziców/opiekunów (kawa, herbata, ciasta itp.) serwowany jest za dodatkową opłatą w znajdującej się na terenie Sali Zabaw kawiarence.
 16. Wszelkie zmiany dotyczące zamówionego pakietu urodzinowego lub usług dodatkowych należy zgłosić najpóźniej na 3 dni przed terminem imprezy urodzinowej.
 17. Organizator (prawny opiekun jubilata) urodzin jest odpowiedzialny za gości zaproszonych do BAJBALANDII.
 18. Zamawiający przyjęcie, lub inna osoba dorosła powinna przebywać na terenie BAJBALANDII podczas trwającej zabawy.
 19. W przypadku, gdy w imprezie urodzinowej uczestniczy mniejsza ilość dzieci, niż liczba podana w potwierdzeniu rezerwacji, a fakt ten nie został zgłoszony wcześniej, organizator urodzin jest zobowiązany zapłacić za liczbę dzieci, podaną w potwierdzeniu rezerwacji.
 20. W przypadku powiększenia listy gości organizator dopłaca za każdą kolejną osobę, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 21. BAJBALANDIA nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie firmy.
 22. Wpłacenie zaliczki jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
 23. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Regulaminu Sali Zabaw BAJBALANDIA.

 

Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu.

Życzymy Państwu dobrej i bezpiecznej zabawy,

Zespół Sali Zabaw "BAJBALANDIA"