Regulamin Sali Zabaw "BAJBALANDIA"

SZANOWNY RODZICU/OPIEKUNIE PRZED WEJŚCIEM NA SALĘ ZABAW "BAJBALANDIA" PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z ZASADAMI OBOWIĄZUJĘCYMI W NASZEJ PLACÓWCE!

 1. Sala Zabaw "Bajbalandia" znajduje się w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ulicy Mazowieckiej 14 i czynna jest codziennie w godzinach od 1100 do 1900.
 2. Sala Zabaw przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 1 roku do 12 lat. Dzieci do 3 lat bawią się wyłącznie w Sali malucha.
 3. Rodzice/Opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci korzystających z Sali Zabaw.
 4. Dzieci mogą przebywać i korzystać ze wszystkich atrakcji Sali Zabaw wyłącznie pod opieką przynajmniej jednej dorosłej osoby.
 5. Wstęp do Sali Zabaw odbywa się po wykupieniu biletu wstępu w formie paragonu lub karnetu o wartości zgodnej z aktualnie obowiązującym cennikiem. Za bilet lub karnet niewykorzystany prowadzący Salę Zabaw nie zwraca pieniędzy. Karnet wystawiany jest na imię i nazwisko dziecka i okazywany winien być każdorazowo przy wejściu do Sali Zabaw.
 6. Zakup biletu lub karnetu jest równoznaczny z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 7. W Sali Zabaw dzieci przebywają bez względu na porę roku wyłącznie w skarpetach, rajstopach lub papciach.
 8. Podczas korzystania z Sali Zabaw obowiązuje strój sportowy, przewiewny, nie krępujący ruchów dziecka (spodnie nie mogą posiadać z tyłu suwaków, metalowych breloczków itp.). 
 9. Przed wejściem na Salę Zabaw dzieci oraz towarzyszący im Rodzice/Opiekunowie powinni zdjąć (łańcuszki, kolczyki, broszki, okulary, zegarki itp. lub jakiekolwiek ostre i niebezpieczne przedmioty).
 10. Z urządzeń Sali Zabaw można korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Prowadzący Salę Zabaw nie odpowiada za wystąpienie urazów lub uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym korzystaniem z urządzeń Sali Zabaw.
 11. Zabrania się:
  • wchodzenia za konstrukcję zabawową i siatki zabezpieczające,
  • nieprawidłowego zjeżdżania (głową w dół) i skakania ze zjeżdżalni,
  • nieprawidłowego wchodzenia na zjeżdżalnię i wspinania się po jej pochylni,
  • popychania osób współkorzystających z urządzeń Sali Zabaw,
  • wynoszenia z Sali Zabaw jakichkolwiek elementów jej wyposażenia,
  • skakania do basenu z piłeczkami,
  • wnoszenia do Sali Zabaw własnego jedzenia i napojów oraz spożywania posiłków i napojów serwowanych w Sali Zabaw poza specjalnie przystosowanymi do tego celu pomieszczeniami,
  • spożywania na terenie Sali Zabaw napojów alkoholowych i środków odurzających.
 12. W przypadku doznania podczas korzystania z Sali Zabaw urazu fizycznego, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić obsłudze Sali Zabaw, pod rygorem uznania, że szkoda nie nastąpiła na terenie Sali Zabaw.
 13. Rodzice/Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody na mieniu lub zdrowiu innych osób korzystających z Sali Zabaw, wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich opieką.
 14. Za rzeczy pozostawione przez korzystających w Sali Zabaw, prowadzący Salę Zabaw nie odpowiada.
 15. Ze względów epidemiologicznych prowadzący Salę Zabaw zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu dzieciom widocznie chorym.
 16. Prowadzący Salę Zabaw zastrzega sobie prawo do zmiany cennika, oraz oferty i godzin otwarcia Sali Zabaw. Powyższe zmiany nie stanowią zmiany postanowień Regulaminu i nie wymagają pisemnego aneksu.
 17. Do oferowanych przez Salę Zabaw "Bajbalandia" pakietów urodzinowych i animacyjnych zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Regulaminy szczegółowe dotyczące w/w pakietów: urodzinowych i animacyjnych.

 

Dziękujemy za przestrzegania regulaminu.

Życzymy Państwu dobrej i bezpiecznej zabawy,

Zespół Sali Zabaw "BAJBALANDIA"